Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Andelskl. kapital(m)

Andelskl. kapital(m), viser hvor mye forvaltningskapital som finnes i en bestemt andelsklasse. Andelsklasser er vanlig i mange markeder, mens norske fond ikke har anledning til å dele opp fondene i ulike andelsklasser. Blant paraplyfond er det vanlig å ha mange andelsklasser (eksempelvis SICAV-fond).