Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Utbyttegrad

Utbyttegraden kan utregnes på flere måter. Morningstar regner ut utbyttegraden ved å summere utbetalt utbytte de siste 12 måneder og deler tallet på NAV-kursen ved siste månedsslutt.