Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Utvikling

Alle referanser i forbindelse med fondets avkastning over en spesifisert periode. Utviklingen viser hvordan verdien av en andel har forandret seg i løpet av den angitte perioden. Utbytte er inkludert i disse verdiene. Dersom det er angitt at utviklingen er Kostnadsjustert har Morningstar justert for fondets kjøpskostnader. Forvaltningsavgiften er alltid medregnet i utviklingen, ettersom den belastes direkte fra fondsformuen.