Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Growth & Income Fund

Et fond av denne typen vil investere mesteparten av sine midler i aksjer som både vil gi langsiktig avkastning og som utbetaler utbytte.