Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Accumulation (acc)

Accumulation (acc) er en betegnelse på fond som ikke utbetaler utbytte. Eventuelt utbytte reinvesteres. Det motsatte er income (inc) der fondet utbetaler utbytte.