Ordliste

Unit-Linked

Langsiktig forsikringssparing som er knyttet opp mot fondsplasseringer. Unit linked betyr at forsikringen er knyttet opp mot fondsandelene. Svært enkelt sagt betyr Unit Linked bundet sparing med investeringsvalg. Når du tegner en Unit Linked-avtale, er pengene du betaler inn bundet i et visst antall år. Du kan oppnå gode skattefordeler ved denne typen sparing, samt lav eller ingen kostnad forbundet med bytte mellom fondene som omfattes av "linken".
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer