Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Underliggende fond

Underliggende fond referer til det fondet livselskapet har valgt å tilby i sin Unit Linked portefølje. Som investor i en Unit Linked avtale vil du blant annet få den eksponeringen som det underliggende fondet tilbyr.