Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

UCITS

UCITS står for "Undertakings for Collective Investments In Transferable Securities" og er benevningen på fond som omfattes av EG direktivet. Fond som er i virksomhet i flere EU land blir berørt av EG direktivet.