Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Teknologisk utstyr

Denne Morningstar Kategorien inkluderer selskaper som produserer pc´er og annet IT utstyr. Eksempler er Siemens, Cisco og Ericsson.