Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Splitt

Å dele opp aksjene slik at pålydende bli lavere. Dermed får ikke hver enkelt aksje en så høy kurs.