Ordliste

Shortsalg

Shortsalg, eller lånesolgte verdipapirer, går ut på at man låner et verdipapir, selger det og kjøper det tilbake på et senere tidspunkt. 

Dekket shortsalg/ lånesalg

Dekket lånesalg betyr at man låner et konkret verdipapir. Det begrenser mulighetene til å låneselge til maksimalt det som er utestående av verdipapirer. Ikke alle eiere er villige til å låne ut verdipapirer siden det kan begrense mulighetene til videresalg. Utlån av verdipapirer gjøres bare mot et vederlag som avhenger av den oppfattede risikoen ved verdipapiret. I Norge er det kun dekket lånesalg som er tillatt. 

Udekket shortsalg/ lånesalg

Udekket lånesalg er det motsatte av dekket. Man har ikke lånt et konkret verdipapir, men man har solgt det, med plan om å kjøpe verdipapiret på et senere tidspunkt for fysisk overlevering. 

Margin/sikkerhet

Lånesalg krever at man har tilgang til megler som tilbyr tjenesten, og at man kan skaffe tilstrekkelig sikkerhet. Man må betale renter og avgifter for muligheten til å låneselge verdipapirer. I tillegg må man stille sikkerhet som står på konto hos tilrettelegger. Dersom verdiutviklingen går i feil retning, må man etter et gitt punkt stille tilleggsikkerhet. 

Risiko

Når man kjøper et verdipapir så har man et definert engasjement. Verdipapiret kan teoretisk gå til null, og hele investeringen er tapt. Hvis man låneselger har man et teoretisk uendelig nedside, mens man har begrenset oppside. Hvis verdipapiret går til null, så slipper man å kjøpe tilbake verdipapirene, og man beholder hele verdien man solgte for. Dersom verdipapiret skyter i været, vil tapene eskalere, og overgå innskutt beløp. 

Mange verdipapirer øker i verdi etterhvert som tiden går, noe som gjør at man vedder mot den generelle, langsiktige utviklingen, noe som fordrer gode timing-egenskaper, for verdipapiret spesielt, men muligens også markedet som helhet. 

"Short squeeze"

Hvis et selskap har betydelig andel av aksjene lånesolgt, og man opplever at aksjekursen begynner å gå raskt oppover, kan mange av de lånesolgte posisjonene bli ønskes å bli stengt, eller tvinges til å stenges. Det betyr at man må ut i markedet og kjøpe tilbake aksjene, noe som i sin tur gjør at aksjekursen opplever økt etterspørsel og det kan bidra til å dra aksjekursen enda høyere. 

Lånesalg krever mye større og tetter oppfølging fra investor, og bør kun gjøres av de som har erfaring og midler nok til å gjennomføre handelen. Siden man har, i teorien, uendelig nedside, så bør man bruke lånesalg med ytterst forsiktighet. 

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies