Ordliste

Sektorfond

Sektorfond er fond som investerer i en utvalgt sektor, slik som legemiddel, teknologi, media eller finans. Slike fond har store deler av forvaltningskapitalen innefor en sektor, og svinger derfor mer enn fond som investerer over flere sektorer.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer