Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Sektorfond

Sektorfond er fond som investerer i en utvalgt sektor, slik som legemiddel, teknologi, media eller finans. Slike fond har store deler av forvaltningskapitalen innefor en sektor, og svinger derfor mer enn fond som investerer over flere sektorer.