Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Samlet afkast

Det samlede afkast er summen af et værdipapirs stigning (eller fald) og dividendeudbetalingen divideret med det oprindelige investeringsbeløb.