Ordliste

R-Kvadrat

Området for R-kvadrat er 0 til 100 prosent og beskriver graden av fondets bevegelse som forklares av svingninger in "benchmarkindeksen" (markedsindeksen). R kvadrat 100 betyr at samtlige svingninger forklares av svingninger i indeksen. På samme måte betyr en lav R- kvadrat verdi at fondets svingninger ikke er influert av indeksen. For eksempel betyr en R kvadrat på 35, at 35 prosent av fondets svingninger forklares av svingninger i indeksen. En høyere R- kvadrat verdi betyr sikrere alfa og beta verdier.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer