Ordliste

Morningstar Style Box (aksjer og renter)

Morningstar Style Box er et todimensjonalt grafisk verktøy som viser spesifikke fonds investeringsmål og strategi. "Morningstar Style Box" er et nyttig hjelpemiddel for den som vil få innblikk i strategien som driver fondets avkastning. Beregningene baseres på fondets seneste rapporterte portefølje. For aksjefond viser den vertikale aksen gjennomsnittlig størrelse på de selskapene som inngår i porteføljen i fondet, delt inn etter små selskap, mellomstore selskaper og store selskaper. På den horisontale aksen vises fondets gjennomsnittlige aggressivitet. Denne bergenes ut fra porteføljens vektede børsverdi, og aggressiviteten ut fra aksjenes viktigste nøkkeltall målt mot indeks. Oslo Børs Totalindeks brukes som "benchmark" for norske fond som plasserer i Norge, og verdensindeksen brukes som "benchmark" for fond som plasserer i utlandet. Nøkkeltall som P/E, P/Cf og P/B brukes som mål i "styleboxsen". Kombinasjonen av den vertikale og horisontale aksen gir et godt innblikk i fondets innhold og risikonivå. Morningstar Style Box (Rentefond) Morningstars Style Box for rentefond (bonds) viser fondets kredittkvalitet og rentefølsomheten i fondet. Figuren viser kredittkvaliteten på obligasjonene i fondet og deres sensitivitet til endringer i rentenivået. En lav rentefølsomhet medfører at fondets avkastning er mindre sensitiv for endringer i rentenivået.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer