Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Kredittvurdering

En kreditvurdering er en prosess for å bedømme sansynligheten av at en stat eller et selskap ikke kan betale på en obligasjon. Det finnes en rekke kredittvurderingsinstitutter heriblandt Moody's, Standard & Poor's og Fitch. Obligationer med ratinger fra AAA til BBB-(minus) anses for at være sikre investeringer, mens ratingerne fra BB+ og nedover anses for at være spekulative investeringer.