Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Kreditt kvalitet

Kredittkvaliteten på en obligasjon beskriver hvor god og trygg en obligasjon er å investere i.