Ordliste

Kostnadsjustert avkastning

Angir fondets prosentuelle utvikling justert for kjøp og salgskostnader. Dersom fondet ikke tar avgift for kjøp og salg av andeler er verdien den samme som den prosentuelle utviklingen over en periode.
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies