Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Kostnadsjustert avkastning

Angir fondets prosentuelle utvikling justert for kjøp og salgskostnader. Dersom fondet ikke tar avgift for kjøp og salg av andeler er verdien den samme som den prosentuelle utviklingen over en periode.