Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Korrelasjon

Også kalt samsvar. Korrelasjonen mellom to verdipapirer eller fond beskriver graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to fondene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, beveger de seg helt uavhengig av hverandre.