Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Konvertible obligasjoner

Obligasjoner som gir eieren konverteringsrett (ikke plikt) til å gjøre om obligasjonen til aksjer. Dette gjelder i et visst tidsrom og til en forhåndsbestemt pris på aksjene.