Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Kontanter o.l.

Fondets investeringsfordeling/porteføljefordeling. Et fond kan ha eksponering i aksjer, obligasjoner, kontanter o.l. eller øvrige verdipapirer. Kontanter o.l. innbefatter i denne sammenhengen også sertifikater og andre papirer med under 12 måneder til forfall.