Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Kombinasjonsfond

Et fond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapirer. Denne fordelingen er ulik for forskjellige kombinasjonsfond. Fondets strategivalg styrer denne fordelingen.