Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Kapitalvarer

Denne Morningstar sektoren inkluderer selskaper innenfor reklame, business support, konsulenttjenester, arbeidsformidling, resirkulering, distribusjon og transport. Eksempler på selskaper i denne sektoren er: Tomra, Veidekke og Kongsberg Gruppen.