Ordliste

High-Yield Fund

Et fond som investerer i obligasjoner med lavere kreditt rating.