Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

High-Yield Fund

Et fond som investerer i obligasjoner med lavere kreditt rating.