Ordliste

Helsevern

Denne Morningstar Sektoren inkluderer selskaper innenfor bioteknologi, farmasi, forskning, sykehus, utstyr og tjenester. Eksempler på selskaper er Axis Shield, Aventis og GlaxoSmithKline.