Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Hedge Fond

Et hedgefond har friere plasseringsregler enn ordinære verdipapirfond. Det finnes mange ulike typer hedgefond, men felles for dem alle er at forvalteren tar en annen risiko enn verdipapirfond og har større frihet. Et hedgefond, som ofte er organisert som et fond-av-fond (spesielt i Norge der reglene hittil ikke har tillatt rene hedgefond å forvalte fra Norge), søker å utnytte så vel kursstigninger som kursfall ved å inngår terminkontrakter, foreta kurssikring eller andre finansielle instrumenter. Et hedgefond kan også ta opp lån for derved å geare investeringen. Hedgefond kan derfor være langt mer spekulative enn ordinære verdipapirfond.