Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Exchange Traded Funds (ETF)

Exchange Traded Funds (ETF) er den engelske betegnelsen for børsomsettelige fondsandeler. ETF handles over børs og prises daglig. Du vil bli eksponert mot samtlige aksjer i en gitt indeks. Kostnadene i dette produktet er ofte lavere enn ordinære fond.