Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Eurosonen

Eurosonen brukes som betegnelse på de landene som benytter Euro som sin valuta. Blant medlemslandene finner vi blant andre Belgia, Frankrike, Finland, Tyskland, Irland og Italia.