Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Emerging Market

Emerging Market brukes som betegnelse på tilvekstnasjoner. Enkelte betegner disse markedene som risikofylte, da politisk og økonomisk uro ofte er en del av hverdagen.