Ordliste

Beta

Et fonds beta er et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet. Beta er en historisk verdi som sammenligner fondets utvikling over en periode på 36 måneder, og hele markedets utvikling over den samme perioden. Betaverdien som er presentert her måler relasjonen mellom fondets avkastning og avkastningen på en risikofri plassering (NIBOR3mnd). 1.00 representerer betaverdien for "benchmark", eller markedets beta. Dersom et fonds betaverdi er høyere enn 1.00 indikerer dette at fondet svinger mer enn indeksen. En betaverdi under 1.00 betyr at fondet svinger mindre enn indeksen.

Ettersom dette er en relativ verdi presenteres tallet i prosent. Dette betyr at en beta verdi på 1.10 viser at fondet har utviklet seg ti prosent bedre enn indeks da markedet har gått opp, og ti prosent dårligere enn markedet når det har falt. Dette betyr at en betaverdi på 0.90 sier at fondets utvikling har vært 10 prosent dårligere enn indeks når markedet har gått opp, og ti prosent bedre enn markedet når det har falt. En lav betaverdi betyr ikke at fondet har lav volatilitet, men at fondets markedsrelaterte risiko er lav.

Eksempel: Et bransjefond som investerer i råvarebaserte selskaper har ofte en lavere betaverdi (og R- kvadrat) ettersom fondets utvikling er mer følsom overfor prisutviklingen på råvarer, og selskap i samme bransje, enn markedet som helhet.

Kalkulering av beta:

CVxy = covariance between portfolio and benchmark

Vx = variance of benchmark

Beta = CVxy /Vx

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings          offentliggjøringer