Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Årsrapport

Denne årlige rapporten er obligatorisk for fondsselskapene. Her vil forvalteren dokumentere hvordan fondets midler er plassert, deres markedssyn, nøkkeltall omkring hvert enkelt fond, fondenes porteføljer per 31.12 samt en kommentar fra administrerende direktør.