Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Aktivaklasser

Aktivaklasser (Engelsk: Asset classes) henviser til plasseringer som gir ulik avkastning og risiko, slik som plasseringer i aksjer eller obligasjoner. Investeringer i aksjer har størst potensial for sterk vekst, men risikoen er høyere enn ved investeringer i obligasjoner.