For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.
Ordliste

Arbitrasje

I finans benyttes ordet arbitrasje om muligheter for å få avkastning "uten risiko" ved at man låneselger et relativt sett dyrt verdipapir og kjøper det verdipapiret som er billig. Verdipapirene må være like eller overlappende for at det skal eksistere arbitrasjemuligheter. Når det står uten risiko i anførselstegn er det fordi arbitrasjemuligheten kan vedvare, eller bli enda større, noe som gjør at investor må stille større sikkerhet. I verste fall kan investor gå konkurs mens han/hun venter på at arbitrasjemuligheten materialiserer seg.

Et eksempel på en tenkt arbitrasjemulighet

Selskap A er et utavhengig selskap

Selskap B eier 25 % av selskap A.

Begge selskaper er børsnoterte og har positive driftsresultater, markedsverdien av A er 100 kroner mens markedsverdien av B er 25 kroner. Låneselg 1kr selskap A og kjøp aksjer i B for 1 krone. Da har du null i nettokontantstrøm (sett bort fra sikkerhet og kostnader), ingen eksponering mot A og fått verdiene til selskap B gratis. Faren er at verdien til A skal fortsette å øke mer enn selskap B, dermed må investoren ut med høyere sikkerhet for lånesolgte verdipapirer.

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings