Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Annualisert avkastning

Annualisert avkastning refererer til fondets avkastning omregnet til en årlig prosent. For eksempel, hvis Fond A har en avkastning på 5% over seks måneder og Fond B har en avkastning på 4 % over fire måneder, vil: Fond A's annualiserte avkastning bli 10 %, og Fond B's annualiserte avkastning bli 12 %.