For øyeblikket utføres det rutinemessig vedlikehold på nettstedet, og du kan derfor oppleve mindre periodiske tjenesteforstyrrelser. Vi setter pris på din tålmodighet.
Ordliste

Alfa

Alfa er et mål på forskjellen mellom en porteføljes faktiske avkastning og dens forventede avkastning, gitt fondets risikonivå målt ved Beta. En positiv alfaverdi indikerer at fondets utvikling har vært bedre enn forventet i forhold til fondets angitte betaverdi. En negativ alfa indikerer at fondets utvikling har vært dårligere enn forventet i forhold til den angitte betaverdien. Alfaverdiene baserer seg på 36 måneders utvikling på Morningstar.no, men kan kalkuleres på hvilken som helst tidsperiode, den angis i prosent per år. Alfaverdien kan benyttes forutsatt at: 1) markedsrisikoens mål er beta, og er den eneste måten å måle markedsrisiko på. 2) Den lineære sammenhengen mellom fondets utvikling og utviklingen til indeks, målt gjennom R-kvadrat er høy. Alfa kan anvendes for å måle den verdien fondets forvalter tilfører.
Eksempel: Et fond med en alfa verdi på -1.73, en betaverdi på 0,95 og en R-kvadrat på 90. Den høye R-kvadrat verdien indikerer en høy alfa og betaverdi. Alfaverdien på -1,73 indikerer at fondet har gitt 1,73 prosent dårligere utvikling i forhold til betaverdien. (måles som Beta).

Kalkulering av alfa:

Let,

be the return of a portfolio in month t

be the risk-free return (or defined by user) in month t

be the return of a benchmark index in month t

be the simple (monthly) mean return of a portfolio

be the simple (monthly) risk-free mean return

be the simple (monthly) benchmark index mean return

be the number of time months

Suppose that,

Then, Jensen’s Alpha can be calculated by,

Annualized Jensen’s Alpha can be calculated by,

       JensenAlphaA = 12(JensenAlphaM)

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings