Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Aksjefond

Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.