Ordliste

Aksjefond

Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.