Ordliste

Aksje

En aksje er en investering i et selskap. Det er aksjonærene som eier selskapene.