Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

Aksje

En aksje er en investering i et selskap. Det er aksjonærene som eier selskapene.