Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

ADRs

American Depository Receipts (ADRs) er sertifikater som oppbevares i en amerikansk bank, som gir rettigheter til et antall utenlandske aksjer. Utenlandske selskaper som ønsker å bli notert på en amerikansk børs må utstede ADRs.