Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.
Ordliste

+/- Indeks

+/- indeks i NOK refererer til fondets avkastning i prosent i forhold til sammenligningsindeks. En negativ verdi indikerer at fondets avkastning har vært svakere enn indeksen målt i prosent. Vær oppmerksom på at tallet ikke beskriver fondets utvikling sammenlignet med den indeksen forvalteren vanligvis sammenlignes med.