Ordliste

Sektorfond

Sektorfond er fond som investerer i en utvalgt sektor, slik som legemiddel, teknologi, media eller finans. Slike fond har store deler av forvaltningskapitalen innefor en sektor, og svinger derfor mer enn fond som investerer over flere sektorer.