Ordliste

Samlet afkast

Det samlede afkast er summen af et værdipapirs stigning (eller fald) og dividendeudbetalingen divideret med det oprindelige investeringsbeløb.