Ordliste

Generalforsamling

Generalforsamling. Her kan aksjonærene utøve sin stemmerett.