Morningstar fondsanalyse og rating

Et sterkt fundament for å investere i fond

Morningstar leverer ratinger og uavhengig analyse som hjelper deg med å evaluere et fond og dets potensielle rolle i en investeringsportefølje. Vi identifiserer styrkene og svakhetene til et fond ved hjelp av et team på omtrent 100 fondsanalytikere globalt. Fondsanalytikerne vurderer tre hovedområder: personer, prosessen og produktleverandør.

Et sterkt fundament for å investere i fond

Morningstars fondsanalyse og rating

 • Hva er forskjellen mellom våre ratinger?

  Hva er forskjellen mellom våre ratinger?

  Morningstar Analyst Rating™ (vises som en skjold) uttrykker Morningstar fremadskuende analyse av et fond. Morningstar Rating™ (ofte kalt stjerneratingen) er en numerisk vurdering av fondets historiske resultater.  Sammenlign våre fondsratinger

 • Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

  Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

  Morningstars analytikere tildeler ratinger på en skala med tre positive ratinger (Gold, Silver og Bronze), en nøytral (Neutral) og en negativ (Negative) rating. Morningstars Medaljører (fond med Gold, Silver eller Bronze) er fond som våre analytikere tror vil gi bedre resultater over tid når en sammenligner med tilsvarende fond. Se vår definisjoner på ratingskalaen.

 • Morningstar Sustainability Rating™ for fond

  Morningstar Sustainability Rating™ for fond

  Morningstar Sustainability Rating™ (vist som globus) hjelper investorer med å forstå porteføljens eksponering mot risikofaktorer knyttet til miljø-, sosiale-, selskapsstyinrgsforhold (ESG).
  Les mer om ESG-investeringer

 • Analyse for profesjonelle investorer

  Analyse for profesjonelle investorer

  Profesjonelle investorer kan få tilgang til våre fondsrapporter og diskutere dem direkte med Morningstars fondseksperter, via Morningstar Manager Research Services eller andre av Morningstars produkter.

 • Hvordan du kan bruke Morningstar Analyst Rating

  Hvordan du kan bruke Morningstar Analyst Rating

  Du kan lese om dine nåværende investeringer eller begrense deg til et utvalg fond for nyinvestering på Morningstar.no. Morningstar Analyst Rating finner du i de fleste resultattabeller og som filtre i mange av websidens verktøy. Velg et ratingikon for å se sammendrag av analyserapporten.

 • Morningstar Analyst Rating metode: Fem pillarer

  Analyst Research Methodology: The Three Pillars

  Morningstars analytikere vurderer fond basert på tre hovedområder: personer, prosess og produktleverandør. Ved å se på disse tre områdene får våre analytikere en bred oversikt over hva som gjør at et fond blir suksessfull sett over en lang periode. Se oversikt over Morningstar Ratings.

Om Morningstar

Morningstar er en ledende leverandør av uavhengig investeringsinformasjon med avdelinger i Nord-Amerika, Europa, Australia og Asia. Vi tilbyr en lang rekke produkter og tjenester for individuelle investorer, finansielle rådgivere og institusjoner.

Morningstar tilbyr dybdedata på mer enn 385 000 verdipapirer, inklusiv aksjer, fond (on fondslignende verdipapirer) og real-time kurser på mer enn 8 millioner verdipapirer globalt, inkludert aksjer, indekser, futures, opsjoner, valuta, råvarer, verdifulle metaller med mer. Morningstar tilbyr også investeringsrådgivningstjenester i visse markeder, og har mer enn USD 186 milliarder under rådgivning/forvaltning per 30. juni 2012. Vi har kontorer i 27 land.

Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

Skalaen til Morningstar Analyst Rating™
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings