Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Morningstar fondsanalyse og rating

Et sterkt fundament for å investere i fond

Morningstar leverer rating og uavhengig analytikerdrevet analyse for å hjelpe det til å evaluere et fond og dets potensielle rolle i en investeringsportefølje. Vi identifiserer, ved hjelp av et team på rundt 100 fondsanalytikere globalt, styrker og svakheter til fondene ved å undersøke fem pillarer; personer, prosess, forvaltningsselskap, resultater og avgifter.

Morningstars fondsanalyse og rating

 • Hva er forskjellen mellom våre ratinger?

  Hva er forskjellen mellom våre ratinger?

  Morningstar Analyst Rating™ (representert ved et skjold) uttrykker Morningstars fremadskuende analyse av et fond. Morningstar Rating™ er en kvantitativ historisk vurdering av fondets resultater målt mot konkurrentene i samme kategori. Sammenlign vår Analyst Rating og Stjerne-Rating.

 • Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

  Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

  Morningstars analytikere tildeler ratinger på en skala med tre positive ratinger (Gold, Silver og Bronze), en nøytral (Neutral) og en negativ (Negative) rating. Morningstars Medaljører (fond med Gold, Silver eller Bronze) er fond som våre analytikere tror vil gi bedre resultater over tid når en sammenligner med tilsvarende fond. Se vår definisjoner på ratingskalaen.

 • Morningstar Sustainability Rating™ for fond

  Morningstar Sustainability Rating™ for fond

  Morningstar har utviklet den første globale standard for rating av fondenes bærekraft, fordi vi tror på at investorer bør ha den informasjonen de trenger for å kunne velge fond som reflekterer de bærekrafts faktorer de mener er viktig for dem.
  Artikler om bærekraftige investeringer.
  Morningstar sin metode.

 • Analyse for profesjonelle investorer

  Analyse for profesjonelle investorer

  Profesjonelle investorer kan få tilgang til våre fondsrapporter og diskutere dem direkte med Morningstars fondseksperter, via Morningstar Manager Research Services eller andre av Morningstars produkter. Se mer informasjon.

 • Hvordan du kan bruke Morningstar Analyst Rating

  Hvordan du kan bruke Morningstar Analyst Rating

  Du kan lese om dine nåværende investeringer eller begrense deg til et utvalg fond for nyinvestering på Morningstar.no. Morningstar Analyst Rating finner du i de fleste resultattabeller og som filtre i mange av websidens verktøy. Velg et ratingikon for å se sammendrag av analyserapporten.

 • Morningstar Analyst Rating metode: Fem pillarer

  Morningstar Analyst Rating metode: Fem pillarer

  Morningstar evaluerer fond basert på fem pillarer; personer, prosess, forvaltningsselskap, resultater og avgifter. Ved å se på alle disse faktorene vil våre analytikere ha et bredere syn på hva som avgjør fondet suksess på lang sikt. Se oversikt over Analyst Rating.

Om Morningstar

Morningstar er en ledende leverandør av uavhengig investeringsinformasjon med avdelinger i Nord-Amerika, Europa, Australia og Asia. Vi tilbyr en lang rekke produkter og tjenester for individuelle investorer, finansielle rådgivere og institusjoner.

Morningstar tilbyr dybdedata på mer enn 385 000 verdipapirer, inklusiv aksjer, fond (on fondslignende verdipapirer) og real-time kurser på mer enn 8 millioner verdipapirer globalt, inkludert aksjer, indekser, futures, opsjoner, valuta, råvarer, verdifulle metaller med mer. Morningstar tilbyr også investeringsrådgivningstjenester i visse markeder, og har mer enn USD 186 milliarder under rådgivning/forvaltning per 30. juni 2012. Vi har kontorer i 27 land.

Skalaen til Morningstar Analyst Rating™

Skalaen til Morningstar Analyst Rating™