Morningstar finner økt åpenhet i sin siste analyse av ETF-markedet, men det er fortsatt en vei å gå

I dag offentliggjorde Morningstar den siste i en serie av rapporter som går det europeiske ETF-markedet nærmere etter i sømmene.

Morningstar Europe Editor 24.08.2012 | 10.28
Facebook Twitter LinkedIn

Det er nå allment akseptert at utlån av verdipapiper i børshandlede fond (ETF) kan skape en motpartsrisiko og porteføljerisiko tilsvarende dem som finnes ved bruken av swaps i syntetiske ETFer. Denne forståelsen har ført til at regulatoriske myndigheter har bedt tilbydere av børshandlede fond om å synliggjøre bruken av utlån i deres fond.

Rundt 45% av de europeiske ETFene i Europa innenfor fysisk replikering er nå involvert i utlån av verdipapirer, og Morningstar har sett nærmere på utlånspraksisen til 10 ulike tilbydere av børshandlede fond med fysisk replikering. Rapporten viser at det er økt fokus og forbedring på transparens blant enkelte aktører, men det er fremdeles fortsatt rom for forbedring i industrien som helhet.

Rapporten finner bl.a. at:
- Investorer har nå tilgang til mer informasjon fra enkelte tilbydere


- Det er fremdeles vanskelig å få god oversikt over hvem som er motpart ved utlån av verdipapirer

- Enkelte tilbydere har avsluttet utlånspraksisen, mens andre har endret til en strengere praksis

- Flere tilbydere sørger for å ha en erstatning eller en form for beskyttelse mot at lånemottaker ikke betaler tilbake, og flere er antatt å gjøre det samme i nær fremtid

- I de fleste tilfeller har andelen av inntekten som kommer fra utlån av verdipapirer vært mellom 45 og 70 prosent av bruttoinntekt til fondet. Enkelte tilbydere melder om opptil 100 prosent av inntekten assosiert med utlån, når kostnader er trukket fra tilfaller fondet, men sier foreløpig ikke noe om hva disse kostnadene er

- Det ikke er noen garanti for at de nye reglene fra ESMA vil føre til at mer penger vil føres tilbake til investorene. Endringene som tilbyderne foretar vil sannsynligvis handle mer om semantikk enn om økonomi, men det vil likevel føre til at tilbyderne må gå gjennom deres utlånspraksis og evaluere hvordan inntektene fra denne virksomheten deles mellom forvaltningsselskapet og investor. Videre om ostnadene som medfører, og som de sender videre til investorer i form av gebyrer, er rettferdige og fornuftige.

Hortense Bioy, CFA, og senior European ETF analytiker hos Morningstar sier:
”Det har vært mye spekulasjon de siste ukene om hvorvidt ESMAs nye regler om inntekter fra utlån av verdipapirer vil påvirke fondenes avkastning. Som forventet har enkelte aktører allerede sørget for å ta grep for å sende en større del av denne inntekten tilbake til investorer, mens andre har sagt at de ikke vil gi tilbake noe fordi de mener at gebyrene de tar er fornuftige og rettferdige. Vi håper at det økte fokuset på transparens, sammen med økt konkurranse, vil føre til lavere kostnader forbundet med utlån av verdipapirer som igjen vil føre til økt avkastning for investorer”.


Les gjerne rapporten i sin helhet her (rapporten kan ikke videresendes/distribueres til andre uten nærmere avtale med Morningstar).

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings