Indeksinvestering – ærlighet varer lengst?

Det er på tide at lederne i indeksbevegelsen står frem og tar tilbake den intellektuelle ærligheten som deres tidlige støttespillere kjempet for, sier Morningstars President of Fund Research, Don Phillips.

Don Phillips 03.07.2012 | 12:04
Facebook Twitter LinkedIn

På 1980- og 90-tallet var indeksbevegelsen den fornuftige stemmen i investeringsdebatten. I dag drukner de troverdige stemmene altfor ofte i en støy som gjør mer for å polarisere enn å fremme debatten.

Tidlige forkjempere for indeksinvestering påpekte – med rette – at ikke alle forvaltere kan være bedre enn gjennomsnittet, at kostnader og skatt har betydning, og at en langsiktig strategisk tankegang gir mer suksess for investorer enn forsøk på kortsiktig gevinst. De hevdet, helt korrekt, at indeksinvestering er en trygg måte å oppnå avkastning over gjennomsnittet på i det lange løp, etter kostnader og skatt. Matematikken er overbevisende. Før alle kostnader er medregnet kan en investor forvente at en bred markedsindeks oppnår en avkastning som ligger innenfor den 50. persentil, altså blant de øverste 50 %. Etter skatt, kjøp- og salgskostnader, og andre utgifter vil en lavkostnads indeksinvestering, uten kjøp- og salgskostnader, forventes å bevege seg fra 50. persentil mot den øverste fjerdedel (Jack Bogle selv har sagt at hele vitsen med indeksinvestering faller bort dersom man fjerner ordene ”lavkostnad” og ”uten kjøps- og salgskostnader” fra setningen). Ved å ofre sjansen til å være i den øverste femtedel under de fleste forhold, vil en investor kunne unngå den nederste halvdelen på lang sikt. Dette er nøyaktig det som har hendt de siste 15 årene (pr. 31.desember). Vanguard 500 Index Investor Fund, som følger S&P 500-indeksen, lå blandt de 37 % beste fondene i den amerikanske kategorien Large Cap Blend – og det er før skatter og avgifter er medregnet. Indeksinvestering er åpenbart et smart valg.

På et tidspunkt gikk mange tilhengere av indeksinvestering over fra det ærlige og nyttige argumentet om at indeksinvesteringer er bra til det mer splittende argumentet om at alt annet ikke bare var mindre smart, men også i en moralsk gråsone. Ekstreme indekstilhengere gikk fra å hevde at indeksinvesteringer slo gjennomsnittet av fond til å si at indeksinvesteringer slo alle fond. Ironisk nok ble dette hevdet i et tiår der indeksinvesteringer opplevde unormalt dårlige resultater. Om vi ser på de ti årene som endte med 31.desember 2010 finner vi Vanguard 500 Index Fund i den 49. persentilen i Large Cap Blend-kategorien – neppe i tråd med indekstilhengernes uttalte oppfatning. Likevel har ikke motsetningen mellom fakta og påstander sett ut til å stoppe de troende. Ordleggingen har blitt mer ekstrem, nylig eksemplifisert med uttalelsen fra en tilbyder av børshandlede fond (ETF) som sammenlignet aktive forvaltere med store tobakkselskaper. Det ble hevdet at aktiv forvaltning var like dårlig for en investors formue som tobakk er for helsen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!
Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Don Phillips  Don Phillips is a managing director of Morningstar, Inc.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies