Kritikken av derivater i børsfond har blitt mer nyansert

Risikoen i syntetiske børsfond har fått for mye fokus, i forhold til fysiske fond, sier Morningstars analytiker.

Morningstar 29.05.2012 | 9:10

Få personer kunne for bare ett år siden skille mellom de ulike konstruksjonene av børsfond (ETF). I løpet av våren 2011 aksellererte debatten om forskjellene mellom syntetiske og fysiske børsfond. Børsfond ble utpekt, feilaktig, som senter av UBS-skandalen, og investorer har blitt mer nervøse for børsfond som settes sammen av derivater. Derivatene er stor sett swaps, og spørsmålet er hvor mye motpartsrisiko en investor tar på seg ved å investere i børsfondet. Motpartsrisiko er en type risiko der den som har lovet å gi deg avkastningen ikke klarer å oppfylle lovnaden, for eksempel ved konkurs. Børsfondene har sikkerhet, ofte over beløpet som de har tilgode, men eksponeringen til denne sikkerheten er ofte helt annerledes enn det man kjøpte i børsfondet. Derfor er likviditet en viktig parameter for denne sikkerhetmarginen.

Markedsandelen for fysiske børsfond, eller fond som kjøper aktiva (f.eks. aksjer) direkte i markedet, har økt betraktelig bare på ett år. Årsaken er frykten for at motpartene (ofte store banker) kunne gå konkurs, og investorer har dermed foretrukket produkter de forstår. Alastair Kellett, ETF-analytiker hos Morningstar, sa på Morningstars nordiske investeringskonferanse i Oslo, at før debatten ovenfor startet, hadde syntetiske fond en markedsandel på 45%. I første kvartal 2012 falt denne andelen til 37%.

Kellett oppfordrer til en mer balansert debatt. Han poengterer at både verdipapirfond og fysiske børsfond har motpartsrisiko, fordi de ofte bedriver utlån av verdipapirer (og kjøp/salg av derivater i vanlige fond). De fysiske børsfondene låner ut verdipapirene for å få inntekter fra denne praksisen, og hvis den entiteten fondet låner ut verdipapirene til går konkurs, vil det selvfølgelig også få konsekvenser. Det stilles også krav til sikkerhet ved utlån av verdipapirer.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookies