Slik investerer du i råvarer med børsfond

En nybegynnerguide til investering i råvaremarkedet med børsfond

Morningstar 08.03.2012 | 12:58
Facebook Twitter LinkedIn

Som investor er du kanskje interessert i hvordan du kan øke eksponeringen mot råvarer for å diversifisere porteføljen din. Konkrete eiendeler som olje, gull, sølv, korn og soyabønner har fordeler når det kommer til diversifisering. Råvarer kan også gi en viss beskyttelse mot inflasjon.

Men hvordan investerer man i dette markedet?
Å kjøpe gullbarrer eller oljetønner er en lite praktisk løsning. Da vil du måtte bekymre deg over forsikring,oppbevaring og enkelte råvarer, som korn eller kakao, ville råtne bort etter noen år. I mange tiår har disse begrensningen ført til at småsparere i praksis ikke fikk tilgang til råvaremarkedet. Heldigvis har børshandlede produkter (mer kjent som ETPer) nå gjort det mulig for individer å få eksponering mot råvaremarkedet.

Men ikke alle investerbare råvareprodukter er likeverdige. Mange kan vise seg å fungere på en måte du ikke forventet. Under gir vi deg en oversikt over de tre vanligste måtene en investor kan oppnå eksponering mot råvarer på gjennom børshandlede produkter:

Børshandlede fond som eier fysiske råvarer:
Enkelte børshandlede fond kjøper og lagrer råvarer på vegne av investoren. Et eksempel er ETFS Physical Gold ETC (PHAU) som kjøper gullbarrer for hver andel og deretter oppbevarer dem i hvelv i London. Dette gjør at det børshandlede fondet kan følge prisen på gull med levering umiddelbart (også kalt spotprisen). Dette er så nært du kommer å faktisk eie gull selv. 

Børshandlede fond som kjøper fremtidskontrakter (futures) på råvarer:
Noen børshandlede fond kjøper såkalte futures, eller fremtidskontrakter. Futures er en avtale om en levering av en råvare til en avtalt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Disse kontraktene sier noe om hva markedet tror at en råvare vil være verdt i fremtiden, ikke dagens pris. Etter hvert som disse råvarekontraktene nærmer seg dato for innløsning må fondet flytte sine beholdninger over i nye kontrakter. Dette kan føre til at avkastningen til disse fondene kan være veldig forskjellig fra avkastningen til den underliggende råvaren. Er du ikke klar over dette kan du få deg en overraskelse dersom du investerer i et fond som ETFS Brent Oil 1 Month ETF (OILB) i den tro at du får direkte eksponering mot olje. Sannheten er at fondets avkastning er noe helt annet enn spotprisen på olje.

Børshandlede fond som investerer i råvarefokuserte selskaper:
Investorer kan bruke børshandlede fond til å investere i råvarefokuserte selskaper som gruveselskaper, noe som er en mindre direkte tilnærming til investering i råvarer. Et eksempel er iShares S&P Commodity Producers Gold (IE) (IAUP) ETF som forsøker å etterligne avkastningen til S&P Commodity Producers Gold Index. Denne indeksen følger aksjene til store, børsnoterte gruveselskaper som er involvert i utvinning og produksjon avgull. Eksempler er Barrick Gold (ABX) og Goldcorp (G). Dette børshandlede fondet lar investorer få en indirekte eksponering mot gullprisen gjennom gruveselskaper som er involvert i gullmarkedet.

 Til tross for de potensielle fordelene man kan høste gjennom å investere i råvarer gjennom børshandlede fond er det flere viktige baksider å ta hensyn til. Til forskjell fra aksjer og obligasjoner genererer ikke råvarer inntekter i seg selv og ikke har de interesse i det fremtidige overskuddet til et selskap. De er verdt det andre investorer er villige til å betale for dem og derfor er det å investere i råvarer forbundet med risiko. Analyser Morningstar har gjort viser at de fleste investorer bør begrense sin direkte eksponering mot råvarer og i tillegg diversifisere blant energi, jordbruk, industri og edle metaller.

Generelt kan vi si at børshandlede råvarefond kan hjelpe deg med diversifisering av porteføljen og gi deg eksponering mot det ofte diskuterte råvaremarkedet. Likevel er det viktig at du gjennomfører grundige undersøkelser og due dilligence før du investerer. Sørg for at du forstår hva du investerer i og at råvarer spiller en liten rolle i din diversifiserte portefølje.

For å lære mer om børshandlede fond som investerer spesifikt i råvarer kan du bruke vår ETF Quickrank. Dette verktøyet gir deg oversikten over en mengde børshandlede fond i ulike råvarekategorier og lar deg grave dypere for å finne mer informasjon om ulike børshandlede fond. I nedtrekksmenyen som heter ”Alle Morningstar Kategorier” kan du velge blant ulike kategorier som ”Bransjefond, Verdifulle metaller” eller ”Bransjefond, Landbruk”. Innenfor hver av disse kategoriene kan du gjøre videre søk for å finne spesifikke børshandlede fond.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

Morningstar  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings