Velkommen til nye morningstar.no! Les mer om endringene og hvordan nye funksjoner hjelper deg til å oppnå investeringssuksess.

Regulatorisk skred vil treffe fondsbransjen

Europakommisjonen har studert effekten av EØS-avtalen historisk, men innenfor finans er det fortsatt mye i løypen fremover.

Thomas Furuseth 24.01.2012 | 12:49

Jeg har ingen intensjon om å gå i dybden på å enkeltområdene her, jeg ønsker heller å diskutere bredden. Som en del av EØS så kommer det mange direktiver. Historisk så har det vært snakk om suksessen UCITS som har som intensjon å beskytte investoren og skape et felles regelverk slik at konkurransen kan gå på tvers av landegrensene.

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) – direktivet er et felleseuropeisk regelsett som skal legge til rette for konkurranse og stordriftsfordeler som forhåpentligvis skal gi billigere fond for investoren. I tillegg skal det beskytte investoren slik at fondene tvinges til å ha en viss spredning av aktiva, den gir nå regler om hvordan investeringen skal presenteres (nøkkelinformasjon eller Key Investor Information Document) også videre. Dette direktivet er nå i sin fjerde versjon, som ble tatt inn i norsk lov fra 1.1.2012. Selv om intensjonen er felleseuropeisk regelverk, så praktiseres og tolkes reglene forskjellig fra marked til marked. Blant annet har Luxembourg og Irland mer fleksible holdninger til alternative strategier innenfor UCITS enn det som er i Norge. Her vil slike strategier kunne komme inn under ”spesialfond”, hvor kun profesjonelle (eller rike) investorer kan investere. Selv om UCITS IV er under utrulling, eller nettopp utrullet, så har arbeidet med UCITS V allerede startet. (Les mer om UCITS på Wikipedia)

Når vi snakker om implementering, så snakket Eirik Bunæs i Finanstilsynet om at EUs myndigheter (i dette tilfellet ESMA (/European Securities and Markets Authority) – tidligere CESR) har fått større makt til å gripe inn. Videre er det mange direktiver som blir til reguleringer og skal direkte inn i EU-landenes lover for å unngå lokal fortolkning. Bunæs snakket videre om utfordringene for EØS-landet Norge og forholdet til grunnloven og at dette var komplisert juss.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Artikkelen er tilgjengelig for gratismedlemmer hos Morningstar.

Bli medlem, det er gratis!

Om forfatteren

Thomas Furuseth

Thomas Furuseth  er analytiker og redaktør på Morningstar.no. Han har en mastergrad i økonomi fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans.