Lyst til å satse i et turbulent marked? Hvordan unngå forbrenning

Selv kontrære investorer kan bli vippet av pinnen av adferdsfeller.

Christine Benz & Ester Pak, 11.08.2011 | 9.01
Facebook Twitter LinkedIn

Kombinasjonen av gjeldstakutfordringen i USA, gjeldssituasjonen i Europa og en stadig strøm av svake økonomiske data har ført til mye markedsturbulens. De fleste globale og lokale aksjefond er nå i rødt område hittil i år.

Slike rotasjoner tenderer til å gi ulik respons fra investorer. På den ene siden finner du investorer som løper fra det hele når problemene hoper seg, selger aksjer og omfavner kontanter, gull og statsobligasjoner med forventninger om at markedet vil falle enda mer. Siden aksjer har falt mens verdien av statsgjeld har steget, er det her mange investorer har vært de siste dagene.

På den motsatte enden finner vi risikotakere. Nesten fryktløse leter de blant verdipapirene andre flykter fra, i den tro at markedspanikken kan skape muligheter for investorer med nerver av stål. Det er sant at denne typen motsyklisk oppførsel kan være lønnsom og det er spesielt bedre enn å jage verdipapirer som har steget i verdi, med den forventningen at ferden vil fortsette – den klassiske feilen nybegynnere gjør.

Risikoen som dveler i et trøblete marked kan være substansiell, spesielt hvis tumultene fortsetter mens du kjøper. I slike situasjoner kan du bli skubbet rundt av dine egne emosjoner på samme måte som de som selger under markedspanikken.

Hvis du ønsker å spille på markeder som har problemer, kommer det noen betratninger du burde ha i bakhodet.

Vær ærlig rundt din egen historikk
Det første steget du bør gjøre før du tar veddemål er å se nøye på hvordan du har gjort det tidligere på slike tokter. Som investor har vi en naturlig hang til å huske våre suksessfulle investeringer mer enn manøvre vi gjorde feil, men overdreven tillit til egne styrker er en forbannelse ved suksessfull investering.

Før du legger pengene på bordet i et trøblete marked eller sektor, undersøk dine historiske resultater med slike manøvre. Kjøpte du for tidlig, ble du nervøs og trakk ut pluggen før din posisjon ble virkelig lønnsom? Eller har du en historie med å kjøpe trøblete markeder, fond eller aksjer som aldri kom opp igjen til nivået du trodde? En ærlig vurdering av dine historiske resultater kan hjelpe deg til å bestemme hvor mye du bør investere – eller om du bør la være.

Utforsk ulike meninger
Uavhenig av beslutningen om å investere eller ikke er det et vanlig adferdsfeilgrep å søke etter meninger som samsvarer med dine egne og samtidig ignorere de kryssende meningene. Før du tar en en posisjon i et marked eller aksje som faller, ta minst like mye hensyn til nedsidepotensialet. Er mulig at de som takker nei vet noe du ikke vet? De beste tilbudsshopperne er pessimister som grundig undersøker nedsidedelen av historien og bygger opp en solid sikkerhetsmargin i tilfelle det ikke går slik som de håpet. Hvis du ikke har tid eller eller tilstedeværelse til å gjøre denne formen for undersøkelsesarbeid, tilkjennegi dine kjøp for hva de er; spekulative veddemål.

Sett dine parametre
En viktig del ved å undersøke nedsidepotensialet er å sette spesifikke begrensninger rundt dine investeringer: hvor mye skal du investere, hvor store tap er du villig til å gjennomgå, hvordan skal du reagere hvis det ikke går slik du tenkte. Skal du legge til flere investeringer, eller skal du trekke deg tilbake? Ved å lage en mini investeringsmålsetning for din investering – en enkelt nedskrevet kunngjøring over hvorfor du kjøper et verdipapir og hva dine salgstriggere skal være – kan tjene som tilleggssikkerhet for å holde dine verste adferdsinstinkter i sjakk, slik at du holder hodet kaldt hvis ting ikke går riktig vei.

Motsyklisk light
Ved å holde på en disiplinert og regelmessig rebalanseringsprogram kan du være motsyklisk samtidig som du tar stor risiko ved å kjøpe feil investeringer. Rebalansering er en underliggende motsyklisk praksis fordi du  ved et markedsfall vil kjøpe mer aksjer for å øke din aksjeallokering tilbake til fordelingen du hadde i utgangspunktet. Når markedet stiger må du redusere aksjeandelen for å komme tilbake til din målsatte andel av aktivaklassen.

Rebalansering er enkelt å forså i teorien, men vanskelig i praksis. Mange investorer gjør det motsatte, de kjøper aksjer når de nærmer seg toppen og selger når de nærmer seg bunnen. Resultatet blir at selv om aksjemarkedet har hatt gode gjennomsnittlige resultater over en periode, så vil denne investoren bare få brøkdelen av avkastningsmuligheten.  Denne forskjellen kan minimeres ved en disiplinert porteføljeforvaltning  med rebalansering. Rebalansering kan skje mellom aktivaklasser eller mellom stilarter innenfor aksjeforvaltning.

Sjekk om du dobler dine veddemål
Før du vedder på en upopulær aksje eller marked, ta en pust i bakken og sjekk dine eksisternede beholdninger og eksponering mot samme sektor. Morningstars Instant X-Ray verktøy kan hjelpe deg med å se helheten i din eksisternede portefølje og dens eksponering mot aktivaklasser, investeringsstil, geografisk og sektoreksponering. Etter at du har vurdert din porteføljes sammensetning, kan du finne ut at du allerede har nok eksponering og du trenger ikke å legge til enda mer.

Vurder også muligheten for at selv om du ikke har mye eksponering til den delen av markedet akkurat nå, så kan du ha det i fremtiden hvis din fondsforvalter ser på de samme investeringene. I stedet for å gjøre jobben selv, kan du sende mer penger til din favorittforvalter som leter etter de beste tilbudene. Din forvalter er uten tvil ute å leter etter muligheter, på samme måte som du er, men forvalteren kan ha mer ressurser tilgjengelig til å analysere problemstillingen enn det du har.

Artikkelen er basert på tekster fra Christine Benz og Ester Pak.

Facebook Twitter LinkedIn

Om forfatteren

 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rettigheter reservert.

Brukervilkår        Personvern        Cookie Settings